Mua bán công nghệ, mua bán thiết bị, chuyển giao công nghệ, sàn giao dịch công nghệ tỉnh Hưng Yên

Mua bán công nghệ, mua bán thiết bị, chuyển giao công nghệ, sàn giao dịch công nghệ tỉnh Hưng Yên

Mới

Phốt chắn dầu TC

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Đặc điểm của phốt chắn dầu TC:

Phốt TC: bên ngoài được thiết kế bằng cao su, thích hợp dùng cho hợp kim mềm hoặc nhựa có đặc tính dễ biến dạng, phốt có 2 lưỡi khớp và 1 lò xo.

Đặc tính và ứng dụng: phốt dầu dùng cho ứng dụng có bụi mịn ở một phía, phía bên kia là chất lỏng.

Vật liệu: NBR

TC 5 X 9 X 3                                                                          

TC 5 X 11 X 3

TC 7 X 14.5 X 7

TC 5 X 15 X 6

TC 8 X 15 X 5

TC 10 X 16 X 4

TC 6 X 16 X 7

TC 7 X 16 X 7

TC 7 X 16 X 7

TC 8 X 16 X 7

TC 8 X 17 X 5

TC 9 X 17 X 5

TC 10 X 18 X 4

TC 10 X 18 X 5

TC 10 X 18 X 5

TC 11 X 18 X 4

TC 12 X 18 X 4

TC 12 X 18 X 5

TC 8 X 18 X 5

TC 9 X 18 X 5

TC 7 X 19.05 X 7

TC 11 X 19 X 6

TC 12 X 19 X 5

TC 10 X 20 X 4

TC 10 X 20 X 4

TC 10 X 20 X 5

TC 10 X 20 X 5

TC 10 X 20 X 7

TC 10 X 20 X 7

TC 10 X 20 X 7

TC 12 X 20 X 5

TC 12 X 20 X 7

TC 12 X 20 X 7

TC 8 X 20 X 5

TC 8 X 20 X 7

TC 8 X 20 X 7

TC 10 X 21 X 5

TC 9 X 21 X 7

TC 12 X 22.5 X 7

TC 10 X 22 X 5

TC 10 X 22 X 7

TC 10 X 22 X 7

TC 10 X 22 X 7

TC 11.6 X 22 X 7

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 7

TC 12 X 22 X 7

TC 12 X 22 X 9

TC 12 X 22 X 9

TC 13 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 15 X 22 X 7

TC 8 X 22 X 7

TC 9 X 22 X 7

TC 10 X 24 X 7

TC 12 X 24 X 5

TC 12 X 24 X 5

TC 12 X 24 X 6

TC 12 X 24 X 7

TC 12 X 24 X 7

TC 12 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 5

TC 14 X 24 X 6

TC 14 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 7

TC 15 X 24 X 5

TC 15 X 24 X 7

TC 15 X 24 X 7

TC 16 X 24 X 5

TC 16 X 24 X 5

TC 17 X 24 X 7

TC 12 X 25.5 X 7

TC 12 X 25 5 X

TC 15 X 25.5 X 7

TC 15 X 25.5 X 7

TC 10 X 25 X 5

TC 10 X 25 X 7

TC 10 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 5

TC 12 X 25 X 5

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 14 X 25 X 5

TC 14 X 25 X 7

TC 14 X 25 X 7

TC 15 X 25 X 5

TC 15 X 25 X 5

TC 15 X 25 X 5

TC 15 X 25 X 7

TC 15 X 25 X 7

TC 17 X 25 X 4

TC 17 X 25 X 6

TC 10 X 26 X 7

TC 10 X 26 X 7

TC 12 X 26 X 7

TC 14 X 26 X 7

TC 14 X 26 X 7

TC 14 X 26 X 7

TC 15 X 26 X 5

TC 15 X 26 X 5

TC 15 X 26 X 7

TC 15 X 26 X 7

TC 16 X 26 X 7

TC 16 X 26 X 7

TC 16 X 26 X 7

TC 18 X 26 X 5

TC 19 X 26 X 5

TC 10 X 27 X 7

TC 14 X 27 X 7

TC 15 X 27 X 7

TC 17 X 27 X 7

TC 12 X 28.5 X 7

TC 16 X 28.5 X 7

TC 10 X 28 X 7

TC 10 X 28 X 7

TC 12 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 15 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 5

TC 17 X 28 X 5

TC 17 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 7

TC 18 X 28 X 7

TC 18 X 28 X 7

TC 18 X 28 X 7

TC 21 X 28 X 4

TC 21 X 28 X 5

TC 22 X 28 X 4

TC 17 X 29 X 7

TC 17 X 29 X 7

TC 17 X 29 X 7

TC 21 X 29 X 5

TC 20.8 X 30.5 X 6

TC 10 X 30 X 7

TC 12 X 30 X 7

TC 12 X 30 X 7

TC 14 X 30 X 7

TC 15 X 30 X 7

TC 15 X 30 X 7

TC 16 X 30 X 7

TC 16 X 30 X 7

TC 16 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 6

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 18 X 30 X 7

TC 18 X 30 X 7

TC 19 X 30 X 7

TC 19 X 30 X 7

TC 20 X 30 X 5

TC 20 X 30 X 7

TC 20 X 30 X 7

TC 22 X 30 X 7

TC 15 X 31 X 7

TC 16 X 31 X 7

Đăng ký nhận bản tin online

Cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường công nghệ